Sigurnost u prometu

NADLEŽNE SLUŽBE
 
 • Direkcija za prometno redarstvo Grada Rijeke, obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života Riječana.
 • O sigurnosti na prometnicama na području grada Rijeke brine Postaja prometne policije Rijeka, Ciottina 25, tel. 051/335-521. 
 • Prema Planu motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost od nastajanja i širenja požara (Službene novine PGŽ 18/12)  za područje Grada Rijeke, Javna vatrogasna postrojba grada Rijeke zadužena je i za intervencije u prometu, kao što su požari ili pretakanje opasnih tvari na javnoj prometnoj površini.

OBRAZOVANJE ZA SIGURNO SUDJELOVANJE U PROMETU
 
 • Razina znanja o prometu na cestama i učestalim opasnostima koje on sa sobom nosi značajan je čimbenik sigurne vožnje, a najbolje je kad obrazovanje za sudjelovanje u prometu počne od malih nogu. U sklopu Doma mladih, gradske ustanove čija je osnovna djelatnost organizacija slobodnog vremena djece i mladih, djeluje prometna sekcija. Učenje djece i mladih o prometu odvija se kroz program "Prvi koraci u prometu" namijenjen djeci predškolskog uzrasta grada Rijeke i učenicima prvih razreda osnovnih škola, a učenici se mogu uključiti i u rad školskih prometnih jedinica ili tečaj vožnje bicikla. 

 • Programi "Prvi koraci u prometu" i "Školske prometne jedinice" organiziraju se u suradnji sa Županijskim savjetom za sigurnost prometa na cestama, osnovanim sa ciljem promicanja i usklađivanja prometno preventivnih-aktivnosti sigurnosti u prometu i razvijanju prometne kulture sudionika u prometu na cestama Primorsko-goranske županije. 

 • Autoklub Rijeka, često u suradnji s Domom mladih i Gradom Rijekom, provodi niz preventivnih akcija s kojima nastoji ukazati na potrebu poboljšanja prometne kulture, a time i sigurnosti prometa na cestama. Pokrenute su akcije Spretno i oprezno u prometu, Hakove prometne pustolovine, Sekunda koja mijenja život, Dan tolerancije u prometu, provodi se natjecanje Sigurno u prometu, osmišljen je kviz Semafor, a u suradnji s Novim listom izdaje se dvomjesečnik o kulturi i sigurnosti prometa Žmigavac. Također, s Udrugom darovitih informatičara Rijeke pokrenut je projekt razvoja softvera za prometnu edukaciju u formi računalne igre Urban jungle, koja je izazvala veliko zanimanje djece i mladih.

 • Od kraja 2004. godine na području grada Rijeke djeluju Prometne jedinice mladeži, projekt koji su zajednički, temeljem zakonskih propisa, organizirali Grad Rijeka i Policijska uprava primorsko-goranska. Prometne jedinice mladeži tijekom cijele godine obavljaju poslove nadzora nepropisnog parkiranja i dostave te prometa pješaka, kao i tjelesno upravljanje prometom te pružanje osnovnih informacija turistima. Sukladno odluci organiziranju Prometne jedinice mladeži na području Grada Rijeke, pripadnici prometnih jedinica osposobljavaju se u policijskoj upravi po posebnom programu koji uključuje teoretsko i praktično znanje. Svakom osposobljenom pripadniku policijska uprava izdaje iskaznicu. Pripadnici prometne jedinice mladeži, mogu biti isključivo studenti, a novi pripadnici se regrutiraju putem javnog poziva, koji objavljuje Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka.

 • Sigurno voziti je internetska stranica čiji je glavni cilj promovirati cjeloživotno učenje sigurne vožnje, a namijenjena je svima koji misle kako se sigurna vožnja mora učiti i vježbati dok god se i vozi. Zanimljive informacije o ponašanju u prometu i stvarima na koje je bitno svratiti pozornost, tehnikama vožnje, propisima, prekršajima te problemima i nepravilnostima u prometu.OBAVIJESTI I IZVJEŠĆA
 
 • Informacije o stanju u prometu u Rijeci mogu se dobiti putem Glavnog prometnog centra Rijeka prometa na info-telefon broj 060 102 102. Radno vrijeme je od 06:30 do 20:00 radnim danom.

 • Početkom kolovoza 2011. godine Grad Rijeka je objavio web-aplikaciju Kontakt centar Grada Rijeke, na kojem se, između ostaloga, pružaju i informacije o radovima na prometnicama.

 • Informacije o radovima na prometnicama mogu se pogledati u rubrici Komunalni radovi.

 • Izvješće o stanju prometa na cestama u Hrvatskoj redovito priprema Hrvatski autoklub. Izvješće, osim stanja i prohodnosti cesta, uključuje promet na graničnim prijelazima i trajektima, pregled ograničenja u prometu te prognozu prometa za idući dan. Informacije o stanju na cestama mogu se dobiti na info telefon Hrvatskog autokluba 062/777-777.

 • Pozicije rada na prometnicama na području Primorsko-goranske županije mogu se pronaći na stranicama Policijske uprave primorsko-goranske. Također, Hrvatski autoklub svakog dana objavljuje i pozicije radara po županijama.

 • Također, Policijska uprava primorsko-goranska kvartalno podnosi izvještaj Kolegiju gradonačelika o stanju sigurnosti na području Grada Rijeke, u sklopu kojeg se nalazi i izvještaj o stanju u prometu.

 • Rijeka promet putem Automatskog sustava upravljanja prometom prati prometno opterećenje u užem urbanom centru grada Rijeke.PREKRŠAJI I KAZNE