Zahtjev za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Upravna pristojba:
 • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Način plaćanja pristojbe 
 • u državnim biljezima
 • na račun Grada Rijeke:
  • IBAN: HR3324020061837300005
  • Model plaćanja i PNBO: HR68 5703 - OIB (podnositelja zahtjeva)
  • Opis plaćanja: Zahtjev za kupnju nekretnine - stana/poslovnog prostora

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 60 dana

Način predavanja zahtjeva:
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
 • poštom

Obrazac
Odgovorne službe
Adresa
 • Titov trg 3, Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 h
 • utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju


Osobe za kontakt

Lana Abram
Andrej Brala
Dario Šimurina