Obročno plaćanje duga naknade za uređenje voda

Upravna pristojba: 20,00 kn (tar.br. 1. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama)

Potrebna dokumentacija:

  • radi osiguranja naplate cjelokupnog iznosa potraživanja, obveznik - dužnik dostavlja/predlaže sredstvo osiguranja radi naplate duga komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda (bjanko zadužnica koja mora sadržavati izjavu jamca - platca, hipoteka i dr., sukladno podstavku 9. stavka 2. članka 91.c Općeg poreznoga zakona).

Obrazac:
Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora - fizička osoba-građanin
Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora - fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost
Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora - pravna osoba

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti


Adresa:
Titov trg
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:

ponedjeljak - petak od 8-16h>/p>
Osoba za kontakt:

Anita Kosić

Telefon: 051 209 411
E-mail: anita.kosic@rijeka.hr