Promjena dopisne adrese za dostavu uplatnica obročne otplate ugovorene cijene stana

Promjena dopisne adrese za dostavu uplatnica obročne otplate ugovorene cijene stana

Upravna pristojba: 20,00 kn biljega

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 10 i 11 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Promjena dopisne adrese za dostavu uplatnica obročne otplate ugovorene cijene stana 

Odgovorne službe: 
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt:

Ingrid Krnić
Telefon: 051 209 303
Fax: 051 209 342
E-mail: ingrid.krnic@rijeka.hr
Soba broj 110

Marina Kojić
Telefon: 051 209 361
Fax: 051 209 342
E-mail: marina.kojic@rijeka.hr
Broj sobe: 110