Potvrda radi dodjele nužnog smještaja

Izdavanje potvrde radi dodjele nužnog smještaja

Izdavanje potvrde da na području Grada Rijeke podnositelj zahtevaja i članovi njegovog obiteljskog kućanstva nisu evidentirani kao najmoprimatelji niti vlasnici stana. 

Potvrda se izdaje radi priloga zahtjevu za dobivanje nužnog smještaja. 

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 10 i 11 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Potvrda radi dodjele nužnog smještaja

Potrebni dokumenti:
  • Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 sati.

Osobe za kontakt: 

Sara Giaroush 
Telefon: 051 209-329
Fax: 051 209-342
E-mail: sara.giaroush@rijeka.hr
Soba: 111

Snježana  Spasojević  
Telefon: 051 209-325
Fax: 051 209-342
E-mail: snjezana.spasojevic@rijeka.hr
Šalter broj 10

Ljiljana  Miškulin  
Telefon: 051 209-329
Fax: 051 209-342
E-mail: ljiljana.miskulin@rijeka.hr
Šalter broj 11


Zadnja izmjena: 21.03.2019.