Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu i za otpis ili djelomičan otpis duga temeljem Uredbe - fizičke osobe

Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem članka 7. ili članka 19. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja ("Narodne novine" broj 52/13 i 94/14) s propisanim prilozima iz članka 8. ili članka 20. Uredbe.
 

Pristojba

  • 70,00 Kn (tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima

  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtijeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.


Procijenjeno vrijeme za obradu

  • 30 dana

 

Način predavanja zahtjeva

  • osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8,30-15,30h)

  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16,

  • emailom: neporezni.prihodi@rijeka.hr


Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podake sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr


Obrazac – propisan Uredbom

 

Vanjska institucija

  • Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb

  • Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem Uredbe.

 

Odgovorne službe


Adresa

 

Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak od 8-16h


Osobe za kontakt