Zahtjev za obnovu Ugovora o najmu stana

Upravna pristojba:
 • 2,65 € (tar.br.4 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
 • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Način predavanja zahtjeva:
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
 • poštom

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15-30 dana

Obrazac
Potrebni dokumenti
 • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
 • izvadak iz matice rođenih (za sve članove koji će koristiti stan)- ne starije od 30 dana
 • uvjerenje o prebivalištu (za sve članove koji će koristiti stan) - ne starije od 30 dana
 • vlastoručno napisana i javnobilježnički ovjerena izjava dana pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da najmoprimac ni članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu ili najmu drugi stan ili kuću na području Republike Hrvatske
 • potvrdu katastra i gruntovnice da najmoprimac ni članovi njegovog obiteljskog domaćinstva nemaju u vlasništvu nekretninu na području grada Rijeke - ne starije od 30 dana
 • Izjava ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade o osobama koje koriste stan
 • Izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka za sve članove (tiskanica)
 • 2,65 € upravne pristojbe (tar.br.4. Tarife upravnih pristojbi uz  Zakon o upravnim pristojbama)
  • ​u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, model i poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva), opis: navesti razlog plaćanja pristojbe. Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Odgovorne službe 
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa
 • Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati
 • utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju
 

Osobe za kontakt