Zahtjev za izdavanje suglasnosti za izbor ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za izbor ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade

Potrebni dokumenti: 

  • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • suglasnost preostalih suvlasnika zgrade

Odgovorne službe: 
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa:
Titov trg 3

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 13,00 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt:

Renata Forempoher - Dražul
Telefon: 051 209 327
Fax:051 209 342
E-mail: renata.forempoher-drazul@rijeka.hr
Soba broj 109

Gordana Tomljanović
Telefon: 051 209 358
Fax: 051 209 342
E-mail: gordana.tomljanovic@rijeka.hr
Soba broj 109