Zahtjev za izdavanje preslike dokumentacije iz Kartoteke- dosje stana

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Upravna pristojba: 20, 00 kuna

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati ) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje preslike dokumentacije iz Kartoteke- dosje stana

Potrebni dokumenti: 

  • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • dokument kojim se dokazuje pravo vlasništva na stanu (ukoliko ga Grad ne posjeduje)

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava - Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 sati.

Osobe za kontakt: 

Sara Giaroush 
Telefon: 051 209-329
Fax: 051 209-342
E-mail: sara.giaroush@rijeka.hr
Soba: 111

Snježana  Spasojević  
Telefon: 051 209-325
Fax: 051 209-342
E-mail: snjezana.spasojevic@rijeka.hr
Šalter broj 10

Ljiljana  Miškulin  
Telefon: 051 209-329
Fax: 051 209-342
E-mail: ljiljana.miskulin@rijeka.hr
Šalter broj 11


Zadnja izmjena: 21.03.2019.