Isporuka toplinske energije

Energetska djelatnost proizvodnje toplinske energije odvija se u 11 toplana i 4 kotlovnice na području Grada Rijeke.

Toplane ili kotlovnice koje su u vlasništvu Energa:

 • Toplana Gornja Vežica (Ratka Petrovića 20) s toplovodom dužine 3.854 m

 • Toplana V-44 (Donja Vežica, Andrije Peruča 2a) s toplovodom dužine 488 m

 • Toplana Vojak (Marohnićeva 5, 051/431-812) s toplovodom dužine 3.502 m

 • Toplana Kozala (Ante Kovačića bb) s toplovodom dužine 939 m

 • Toplana Škurinje (Rastočine bb) s toplovodom dužine 1.130 m

 • Toplana Podmurvice (V. Paje Širola 14) s toplovodom dužine 548 m

 • Toplana PO-48 (Turnić, Franje Čandeka 23a, 051/672-812) s toplovodom dužine 788 m

 • Toplana Krnjevo (Nova cesta bb, 051/643-069) s toplovodom dužine 1.360 m

 • Toplana Zamet (Braće Fućak 4, 051/261-105) s toplovodom dužine 1.051 m

 • Toplana Malonji (I. Ćikovića Belog 8/b) s toplovodom dužine 343 m

 • Toplana Srdoči (Mate Lovraka bb, 051/625-490) s toplovodom dužine 1.658 m

 • Kotlovnica I. Marinkovića (centar grada, Ive Marinkovića 2)

 • Kotlovnica Nikole Tesla (Potok, Nikole Tesle 9)

 • Kotlovnica PO-18 (Rujevica, Antuna Barca 3b)

 • Energana Kantrida (Podkoludricu 2)


Besplatni info telefon: 0800 353 040
Ponedjeljak - Petak: 7-15 sati

Rad s korisnicima:
Ponedjeljak - petak od 7-12 sati

Način predavanja zahtjeva:
Šalter sala, Dolac 14/prizemno

Internet: više informacija možete pronaći na stranicama Energo d.o.o. Rijeka

Odgovorne službe:
Energo d.o.o.

Adresa:
Dolac 14/2

Telefon:
051/353 040