Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Članak 24.), ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dana dobivanja informacije. Tijelo javne vlasti obvezno je odlučiti o zahtjevu za dopunu, odnosno ispravak informacije u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, sukladno odredbama članka 23. ZPPI.

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije možete podnijeti:

 

Odgovorne službe


Adresa

  • Korzo 16

  • 51000 Rijeka


Radno vrijeme

  • od ponedjeljka do petka od 8:00 - 16:00h


Osoba za kontakt

  • Doris  Šajn - Voditeljica kabineta gradonačelnika