Podmirenje pogrebnih troškova za HRVI i branitelje iz Domovinskog rata

Podmirenjem polovice iznosa troškova jednokratne naknade za korištenje grobnog mjesta u Aleji hrvatskih branitelja na centralnom gradskom groblju Drenova, te 50% troškova korištenja grobnog mjesta s betoniranim okvirom koje se ne nalazi u Aleji, Grad Rijeka pomaže obiteljima umrlih hrvatskih ratnih i vojnih invalida i umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Uvjet je da nemaju grobno mjesto na korištenje, te isto nisu ustupili na korištenje trećoj osobi.

Uz to, Grad Rijeka podmiruje i troškove izrade nadgrobnog spomenika u Aleji hrvatskih branitelja za umrle hrvatske ratne i vojne invalide i branitelje koji su za života bili korisnici prava na doplatak za pomoć i njegu ili prava na osobnu invalidninu pri Centru za socijalnu skrb Rijeka ili su ispunjavali uvjet prihoda prema gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi, te u trenutku smrti nisu imali u (su)vlasništvu stan, kuću ili drugi objekt osim onoga koji im je služio za podmirivanje osnovnih stambenih potreba.

Način predavanja zahtjeva
  • osobno u šalter-sali Grada Rijeke, Pisarnica, Titov trg 3 (šalter br. 1), radnim danom od 8.30 do 15.30 sati ili putem pošte na adresu Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Korzo 16, 51000 Rijeka.

Vrijeme za obradu zahtjeva
  • do 30 dana

Obrazac  

Osobe za kontakt