Zahtjev za dostavom odgovora na pitanja iz domene upravljanja i održavanja zgradama sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Pristojba
  • 20,00 Kn (tar.br.1 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva:
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili
  • poštom


Obrazac 
Zahtjev za dostavom odgovora na pitanja iz domene upravljanja i održavanja zgradama sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju. 

Osoba za kontakt:

Gordana Tomljanović
Telefon: 051 209 358
Fax: 051 209 342
E-mail: gordana.tomljanovic@rijeka.hr
Soba broj 109