Zahtjev za izdavanje suglasnosti za adaptaciju-rekonstrukciju, prenamjenu stana ili poslovnog prostora u zgradama kojih je Grad Rijeka jedan od suvlasnika

Pristojba:
  • 20,00 Kn (tar.br.1 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR68 5703-OIB (podnositelja zahtjeva)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Način predavanja zahtjeva:
  • osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili
  • poštom


Obrazac 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za adaptaciju-rekonstrukciju, prenamjenu stana ili poslovnog prostora u zgradama kojih je Grad Rijeka jedan od suvlasnika

Potrebni dokumenti: 

  • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • dokaz o vlasništvu prostora (ukoliko ga Grad ne posjeduje)
  • suglasnost preostalih suvlasnika zgrade
  • opis namjeravanog zahvata
  • skica postojećeg i budućeg stanja - Idejno rješenje, projekt
  • po potrebi mišljenje/suglasnost OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem


Odgovorna služba:
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom - Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene

Adresa: 
Titov trg 3

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju. 

Osoba za kontakt:

Gordana Tomljanović
Telefon: 051 209 358
Fax: 051 209 342
E-mail: gordana.tomljanovic@rijeka.hr
Soba broj 109