Zahtjev za izdavanje suglasnosti za adaptaciju-rekonstrukciju, prenamjenu stana ili poslovnog prostora u zgradama kojih je Grad Rijeka jedan od suvlasnika

Procijenjeno vrijeme za obradu: 3-30 dana

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac 
Zahtjev za izdavanje suglasnosti za adaptaciju-rekonstrukciju, prenamjenu stana ili poslovnog prostora u zgradama kojih je Grad Rijeka jedan od suvlasnika

Potrebni dokumenti: 

  • preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
  • dokaz o vlasništvu prostora (ukoliko ga Grad ne posjeduje)
  • suglasnost preostalih suvlasnika zgrade
  • opis namjeravanog zahvata
  • skica postojećeg i budućeg stanja - Idejno rješenje, projekt
  • po potrebi mišljenje/suglasnost OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom 
Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene 

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda i petak od 8,30 do 15,30 sati.
Utorkom i četvrtkom se stranke ne primaju.

Osobe za kontakt: 

Gordana Tomljanović
Tel.: 051 209-358
Fax: 051 209-342
E-mail: gordana.tomljanovic@rijeka.hr
Soba broj 109


Zadnja izmjena: 3.10.2016.