Izdavanje potvrde o stanju duga

Izdavanje potvrde o stanju duga za sva potraživanja Grada Rijeke u svrhu sudjelovanja na javnim natječajima, osim za natječaje koje provodi Grad Rijeka. 

Pristojba

  • 2,65 EUR (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima ili
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva).

Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.


Procijenjeno vrijeme za obradu
  •  8 dana

Način predavanja zahtjeva
  • osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8.30-15.30 h) 
  • poštom na adresu:Grad Rijeka, Upravni odjel za financije, Rijeka, Korzo 16
  • e-mailom na neporezni.prihodi@rijeka.hr


Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podake sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr


Obrazac
Odgovorna služba
Adresa
Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16 h 


Osobe za kontakt