Prijava poreza na kuće za odmor

Poreznu prijavu podnose svi obveznici poreza na kuće za odmor kod kojih je u odnosu na postojeće službene evidencije  Grada  Rijeke  -  Odjela gradske uprave za financije  došlo do promjene stanja glede korisne površine ili promjene vlasništva, te novi vlasnici kuća za odmor.


Zakonska obveza 

 • Zakon o lokalnim porezima  (Narodne  Novine  broj 115/16, 101/17)  i Odluka o porezima Grada Rijeke ("Narodne novine" broj 128/19)


Pristojba

 • ne plaća se

 
Procijenjeno vrijeme za obradu 

 • 8 dana


Način predavanja zahtjeva

 • putem Informacijskog servisa Grada Rijeke

 • osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h),

 • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za financije, Rijeka, Korzo 16,

 • e-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr

 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti  - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na e-mail adresu: eupravari@rijeka.hr
 


Za ispunjavanje obrasca registrirajte se ili prijavite u Informacijski servis Grada Rijeke


Poveznica: Informacijski servis Grada Rijeke  

Upute za korištenje Informacijskog servisa Grada Rijeke možete pronaći OVDJE.

 • Novi korisnik koji nema korisnički račun u Informacijskom servisu Grada Rijeke  mora izvršiti registraciju u sustav. 

 • Registracija se izvršava na način da korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav.

 • Nakon popunavanja svih podataka na upisanu email adresu korisnik će dobiti aktivacijski link kojeg je potrebno potvrditi kako bi se dovršila registracija i aktivirao korisnički profil.

 • Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći kategoriju ''Kultura'', odabrati obrazac prijave „ Poticanje književnog stvaralaštva“. 

 • ​Nakon ispunjavanja e-Obrasca dodaju se prilozi sa ostalom potrebnom dokumentacijom. Broj priloga ne može biti veći od 10.

 • Postojeći korisnik u sustav ulazi upisom svojeg korisničkog imena i lozinke, te odabirom akcije 'Prijava'.Obrazac

 

Potrebni dokumenti

 • odgovarajuća dokumentacija za porezna oslobođenja (akti nadležnog tijela državne uprave, akti nadležnih tijela sudbene vlasti, ugovori i dr.)

 

Vanjska institucija
 • Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb

 • Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima razreza gradskih poreza Grada Rijeke


Odgovorne službe


Adresa
Radno vrijeme
 • ponedjeljak - petak od 8-16h


Osobe za kontakt