Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem Uredbe - pravne osobe

Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja ("Narodne novine" broj 52/13 i 94/14) s propisanim prilozima iz članka 9. Uredbe.

Pristojba

  • 9,29 EUR (tar.br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) u državnim biljezima
  • uplatom izravno na račun: HR3324020061837300005, poziv na broj: HR24 5703-OIB (podnositelja zahtjeva). Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati

Procijenjeno vrijeme za obradu 
  • 30 dana

Način predavanja zahtjeva
  • osobno putem pisarnice na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak-petak od 8,30-15,30 h)
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za financije, Rijeka, Korzo 16
  • emailom: neporezni.prihodi@rijeka.hr
 
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podake sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr
 
Obrazac - propisan Uredbom

Vanjska institucija

  • Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb
  • Drugostupanjsko tijelo u rješavanju žalbi na rješenja u predmetima za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem Uredbe.
 
Odgovorna služba
Adresa
Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16 h

Osobe za kontakt