Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun Grada Rijeke vraćaju se uplatiteljima, nakon dokumentiranog zahtjeva i provjere u poslovnim knjigama Grada Rijeke. Rješenje o povratu sredstava donosi Upravni odjel za financije na temelju zahtjeva uplatitelja i utvrđenog činjeničnog stanja.


Zakonska obveza
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke, Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba  i Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21)

Pristojba
  • ne plaća se

Procijenjeno vrijeme za obradu
  • 8 dana

Način predavanja zahtjeva
  • osobno u pisarnici na adresi Grad Rijeka, Rijeka, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h)
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Upravni odjel za financije, Rijeka, Korzo 16
  • e-mailom na gradski.porezi@rijeka.hr

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga. Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr

Obrazac
Vanjska institucija
  • Ministarstvo financija, Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak, Frankopanska 1, 10000 Zagreb

Izdavanje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava za prihode od prodanih stanova i ostalih prihodaOdgovorni pododsjek
Adresa
Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16 h


Osobe za kontakt


Izdavanje rješenja o povratu više ili pogrešno uplaćenih sredstava za prihode s osnova gradskih porezaOdgovorni pododsjek
Adresa
Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16 h
 

Osobe za kontakt