Gospodarenje imovinom

Zahtjev za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Izdavanje dozvola za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat/etažni elaborat

Izdavanje dozvola za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat/etažni elaborat

Zahtjev za sklapanje dodatka ugovora o kupoprodaji stana /poslovnog prostora

Isplata obročno ugovorene kupoprodajne cijene stana/poslovnog prostora, sukladno sukladno aktima Grada Rijeke

Zahtjev za promjenu dopisne adrese

Izdavanje dozvola za promjenu dopisne adrese