Gospodarenje imovinom

Zahtjev za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Izdavanje dozvola za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat

Izdavanje dozvola za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat

Zahtjev za promjenu dopisne adrese

Izdavanje dozvola za promjenu dopisne adrese