Zahtjev za izdavanje Dozvole za brisanje prava zaloga (hipoteke) uknjižene za korist Grada Rijeke

Zahtjev za izdavanje dozvole za brisanje prava zaloga – hipoteke uknjižene za korist Grada Rijeke ili njegovog pravnog prednika ne podnosi se Gradu Rijeci u slučajevima koji su taksativno navedeni u čl. 162. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/2019), kako niže slijedi:

 • ako je založno pravo – hipoteka upisana do 1. rujna 1980. godine – zakonom je propisano da će takve hipoteke zemljišnoknjižni sud brisati po službenoj dužnosti ili po prijedlogu stranke

 • ako je proteklo najmanje 30 godina od uknjižbe hipotekarne tražbine, a kad ima daljnjih upisa koji se odnose na nju - od posljednjega od tih upisa,

 • ako nije moguće pronaći ni one koji su prema upisima ovlašteni, ni njihove pravne sljednike,

 • ako kroz ovo vrijeme nisu zahtijevani niti primljeni glavnica ni kamate, niti se pravo na koji drugi način ostvarivalo – zakonom je propisano da vlasnik hipotekom opterećene nekretnine, kao i svaki zajednički vlasnik ili suvlasnik mogu zahtijevati da zemljišnoknjižni sud pokrene postupak radi amortizacije i brisanja hipotekarne tražbine


Pristojba

 • 20,00 kuna u državnim biljezima


Procijenjeno vrijeme za obradu

 • 60 dana


Način predavanja zahtjeva

 • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) 

 • poštom


Obrazac


Potrebni dokumenti

 • Vlasnički list

 • Ugovor o zajmu/kreditu

 • Dokaz o otplaćenom zajmu/kreditu (potvrda banke)


Odgovorne službe


Adresa
 • Titov trg 3
 • 51000 Rijeka


Radno vrijeme za rad sa strankama

 • ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati

 • Utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju!


Osobe za kontakt