Zahtjev za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena


Pristojba

 • 20,00 kuna na zahtjev (Tar.br. 1) i 180,00 kuna po izdanom izvatku iz Zbirke kupoprodajnih cijena (Tar.br. 50) sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17 i 37/17)


Procijenjeno vrijeme za obradu

 • 30 dana


Način predavanja zahtjeva

 • putem e-nekretnina

 • dostavom originalnog zahtjeva u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati), osobno ili poštom

 • u hitnim slučajevima na službenie mail:milena.kulundzija@rijeka.hr uz naknadnu dostavu originala

Obrasci

 1. Poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta

 2. Poredbene kupoprodajne cijene za stanove i apartmane

 3. Poredbene kupoprodajne cijene za poslovni prostor

 4. Poredbene kupoprodajne cijene za stambene zgrade - obiteljske kuće i stambene zgrade - kuće za privremeni boravak

 5. Poredbene kupoprodajne cijene za poslovne, gospodarske i višestambene zgrade

 6. Poredbene kupoprodajne cijene za vanjsko - parkirna mjesta, garaže, parkirno - garažna mjesta, spremišta i skladišta

 7. Poredbene zakupnine za zemljišta

 8. Poredbene najamnine za stanove i apartmane

 9. Poredbene zakupnine za poslovene prostore

 10. Poredbene cijene za najam stambenih zgrada - obiteljskih kuća i stambenih zgrada - kuća za povremeni boravak

 11. Poredbene cijene za zakup/ najam poslovnih, gospodarskih i višestambenih zgrada

 12. Poredbene cijene za zakup vanjsko-parkirna mjesta, garaže, parkirno - garažna mjesta, spremišta i skladišt

 13. Poredbene cijene za kupoprodaju/ najam/zakup nekretnina

 

Odgovorne službe

 

Adresa
 • Titov trg 3
 • 51000 Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • Ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
 • Utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju!


Osobe za kontakt