Zahtjev za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Izdavanje dozvola za kupnju nekretnine-stana/poslovnog prostora

Pristojba: 20,00 kuna u državnim biljezima

Procijenjeno vrijeme za obradu: 60 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali , Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili poštom

Obrazac
Zahtjev za kupnju nekretnine - stana/poslovnog prostora

Odgovorne službe
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
Direkcija za pravne i imovinske poslove

Adresa
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme za rad sa strankama:
ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
Utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju!

Osobe za kontakt

Dražen  Jukić  
Telefon: 051 209-352
Fax: 051 209-424
E-mail:  drazen.jukic@rijeka.hr
Broj sobe: 416