Zahtjev za izdavanje Dozvole za brisanje prava zaloga (hipoteke) uknjižene za korist Grada Rijeke

Zahtjev za izdavanje dozvole za brisanje prava zaloga - hipoteke uknjižene za korist Grada Rijeke ili njegovog pravnog prednika ne podnosi se Gradu Rijeci u slučajevima koji su taksativno navedeni u čl. 162. Zakona o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ broj 63/2019), kako niže slijedi:

 • ako je založno pravo - hipoteka upisana do 1. rujna 1980. godine - zakonom je propisano da će takve hipoteke zemljišnoknjižni sud brisati po službenoj dužnosti ili po prijedlogu stranke

 • ako je proteklo najmanje 30 godina od uknjižbe hipotekarne tražbine, a kad ima daljnjih upisa koji se odnose na nju - od posljednjega od tih upisa,

 • ako nije moguće pronaći ni one koji su prema upisima ovlašteni, ni njihove pravne sljednike,

 • ako kroz ovo vrijeme nisu zahtijevani niti primljeni glavnica ni kamate, niti se pravo na koji drugi način ostvarivalo - zakonom je propisano da vlasnik hipotekom opterećene nekretnine, kao i svaki zajednički vlasnik ili suvlasnik mogu zahtijevati da zemljišnoknjižni sud pokrene postupak radi amortizacije i brisanja hipotekarne tražbine


Upravna pristojba
 • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Način plaćanja pristojbe 
 • u državnim biljezima
 • na račun Grada Rijeke:
  • IBAN: HR3324020061837300005
  • Model plaćanja i PNBO: HR68 5703 - OIB (podnositelja zahtjeva)
  • Opis plaćanja: zahtjev za izdavanje Dozvole za brisanje prava zaloga (hipoteke) uknjižene za korist Grada Rijeke
Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 60 dana

Način predavanja zahtjeva
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) 
 • poštom

Obrazac
Potrebni dokumenti
 • Vlasnički list
 • Ugovor o zajmu/kreditu
 • Dokaz o otplaćenom zajmu/kreditu (potvrda banke)

Odgovorne službe
Adresa
Titov trg 3, Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
 • utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju


Osobe za kontakt

Andrej Brala
Dario Šimurina