Zahtjev za izdavanje dozvole za uvid u spis

Upravna pristojba
  • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Način plaćanja pristojbe
  • u državnim biljezima
  • na račun Grada Rijeke:
    • IBAN: HR3324020061837300005
    • Model plaćanja i PNBO: HR68 5703 - OIB (podnositelja zahtjeva)
    • Opis plaćanja: zahtjev za izdavanje dozvole za uvid u spis
Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Potrebni dokumenti
  • Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

Obrazac
Odgovorna služba

Adresa
Titov trg 3, Rijeka

Osoba za kontakt

Milena Kulundžija