Zahtjev za izdavanje izvatka iz Zbirke kupoprodajnih cijena

Pristojba
 • opća pristojba 2,65 € na zahtjev (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama) i
 • građevinska pristojba 23,89 € za izdavanje izvatka iz baze, odnosno zbirke kupoprodajnih cijena (Tar.br. 19 (2) sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine 92/21, 93/21, 95/21).

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva
 • putem e-nekretnina
 • dostavom originalnog zahtjeva u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati), osobno ili poštom
 • u hitnim slučajevima na službeni e-mail: milena.kulundzija@rijeka.hr uz naknadnu dostavu originala

Obrasci

 1. Poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta

 2. Poredbene kupoprodajne cijene za stanove i apartmane

 3. Poredbene kupoprodajne cijene za poslovni prostor

 4. Poredbene kupoprodajne cijene za stambene zgrade - obiteljske kuće i stambene zgrade - kuće za privremeni boravak

 5. Poredbene kupoprodajne cijene za poslovne, gospodarske i višestambene zgrade

 6. Poredbene kupoprodajne cijene za vanjsko - parkirna mjesta, garaže, parkirno - garažna mjesta, spremišta i skladišta

 7. Poredbene zakupnine za zemljišta

 8. Poredbene najamnine za stanove i apartmane

 9. Poredbene zakupnine za poslovne prostore

 10. Poredbene cijene za najam stambenih zgrada - obiteljskih kuća i stambenih zgrada - kuća za povremeni boravak

 11. Poredbene cijene za zakup/ najam poslovnih, gospodarskih i višestambenih zgrada

 12. Poredbene cijene za zakup vanjsko-parkirna mjesta, garaže, parkirno - garažna mjesta, spremišta i skladišta

 13. Poredbene cijene za kupoprodaju/ najam/zakup nekretnina

 

Odgovorna služba


Adresa
 • Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
 • utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju


Osobe za kontakt

Ksenija Marinić-Mazor 
Marin Sparožić 
Vanja Morić Beštak
Laura Čendak Grgić