Zahtjev za izdavanje suglasnosti - ovjeru Elaborata o etažiranju zgrade u kojoj je Grad Rijeka jedan od suvlasnika odnosno vlasnik stanova


Upravna pristojba:
 • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Način plaćanja pristojbe: 
 • u državnim biljezima
 • na račun Grada Rijeke:
  • IBAN: HR3324020061837300005
  • Model plaćanja i PNBO: HR68 5703 - OIB (podnositelja zahtjeva)
  • Opis plaćanja: zahtjev za izdavanje suglasnosti - ovjeru elaborata o etažiranju zgrade - navesti adresu
Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
 • poštom

Obrazac 
Potrebni dokumenti
 • Elaborat o etažiranju - izvornik
 • Preslika osobne iskaznice za podnositelja zahtjeva
 • Međuvlasnički ugovor
 • Po potrebi mišljenje OGU za urbanizam, razvoj, ekologiju i gospodarenje zemljištem

Odgovorne službe
Adresa
Titov trg 3, Rijeka

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
 • utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju


Osoba za kontakt

Ksenija Marinić Mazor