Zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat

Upravna pristojba:
 • 2,65 € (tar.br.1. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)

Način plaćanja pristojbe:
 • u državnim biljezima
 • na račun Grada Rijeke:
  • IBAN: HR3324020061837300005
  • Model plaćanja i PNBO: HR68 5703 - OIB (podnositelja zahtjeva)
  • Opis plaćanja: zahtjev za ovjeru/suglasnost na geodetski elaborat - navesti vrstu geodetskog elaborata, katastarsku česticu i katastarsku općinu
Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva
 • osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 sati) ili
 • poštom

Obrazac
Potrebni dokumenti
 • Geodetski elaborat-izvornik
 • Kopija geodetskog elaborata s CD-om
 • Dokument temeljem kojeg je izrađen geodetski elaborat

Odgovorne službe


Adresa
Titov trg 3, Rijeka  

Radno vrijeme za rad sa strankama
 • ponedjeljak, srijeda, petak od 8,30 do 15,30 sati
 • utorkom i četvrtkom stranke se ne primaju

Osoba za kontakt

Marin Sparožić