Besplatni informatički tečaj

Grad Rijeka, Zavod za informatičku djelatnost od 2005. godine organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana.

Održani su uglavnom Osnovni informatički tečajevi, a bilo je i Naprednih informatički tečajeva te tečaj Osnove online novinarstva.

Tečajevi su namijenjeni osobama koje imaju prebivalište na području Grada Rijeke, i to umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina.

Tečajevi se organiziraju jednom godišnje, a informacije o početku se objavljuju na portalu Grada Rijeke www.rijeka.hr i putem ostalih medija.

Ustrojen je i web portal https://penzici.rijeka.hr na kojem surađuju osobe starije dobi, pa su iz tih razloga osim Osnovnih informatičkih tečajeva organizirani i tečajevi osnova online novinarstva.
 
Osnovni informatički tečaj
Ima za cilj osposobljavanje polaznike za efikasno korištenje osnovne informatičke opremu i Interneta u osobnom i društvenom životu te u komunikaciji. Na tečaju se savladavaju vještine upotrebe računala za pronalaženje, procjenu, pohranjivanje, stvaranje, prikazivanje i razmjenu informacija te razvijanje suradničkih mreža preko Interneta
 
Napredni informatički tečaj
Poučava polaznike o sigurnost na Internetu, korištenju Google tražilice te izradi Google računa, korištenje društvenih mreža, korištenje Skype-a te sustava e-Građanin. Na naprednom tečaju uče se i osnove Online bankarstva.
 
Osnove online novinarstva
U sklopu provođenja Europskog projekta eGOV4U izrađena je web stranica za osobe starije životne dobi https://penzici.rijeka.hr Ova web stranica prigoda je da osobe starije životne dobi primjene svoja stečena informatička znanja te da sami pišu članke za svoj web portal. Cilj ovog tečaja je da se osobe starije životne dobi dodatno educiraju u vještini pisanja za svoju web stranicu čime doprinose kvalitetnijem sadržaju te web stranice. Program tečaja ima za cilj upoznavanje s portalom, https://penzici.rijeka.hr, etika i zakon o medijima, prikupljanje činjenica, pisanje vijesti i izvještaja, uređivanje teksta za objavu na portalu, fotografija u internetskom članku, priprema fotografije za objavu u internetskom članku.
 

Grupe za tečajeve formiraju se prema prijavama, a u trajanju od 20 školskih sati.

Prijave se mogu izvršiti od datuma koji je objavljen u medijima do popunjavanja grupa.

Sve osobe koje su izabrane kao potencijalni kandidati za tečaj trebaju donijeti  potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa) prigodom upisa u tečaj, a ne tijekom same prijave i to kako slijedi:

 • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine ili člansku iskaznicu kluba umirovljenika,

 • osobe s invaliditetom jedno od ovih rješenja:

  • rješenje nadležnog tijela o invaliditetu;

  • rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad; 

  • rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje;

  • rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalističkog pregleda o postojanju tjelesnog oštećenja;

  • članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba

 • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata

 • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi

 • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju


Natjecanje „Naj-online penzići Rijeke“

WEB stranica namijenjena osobama starije životne dobi https://penzici.rijeka.hr/ idealna je prigoda da se upotrijebe sve informatičke vještine stečene na tim obukama, a svojim sadržajima poboljša informiranost i kvalitetu življenja populacije umirovljenika. Natjecanje koje je održano pod nazivom “Naj on-line penzići” koje je organizirao Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke bio je dodatni poticaj za korištenje stečenih informatičkih znanja, ali i put ka boljoj informiranosti osoba starije životne dobi čime je zasigurno poboljšana i kvaliteta života te populacije. Nagrade su se dodjeljivale za 3 najbolja on-line Kluba umirovljenika Matice i Doma Kantrida, a ova aktivnost biti će organizirana i ubuduće zavisno od mogućnosti.
  
Priznanje Gradu Rijeci za inovaciju
 
10. travnja 2013. godine U hotelu „Westin“ u Zagrebu održana  svečanost podjele priznanja za inovacije i najbolju praksu u lokalnoj samoupravi koje je dodijelila Udruga gradova. Grad Rijeka dobio je priznanje za istaknutu praksu u kategoriji Suradnja s građanima i civilnim društvom upravo za web portal https://penzici.rijeka.hr/.
 
  
Odgovorne službe
Radno vrijeme
 • ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt