Donošenje rješenja o određivanju visine komunalnog doprinosa

Izračun obujma građevine i s tim u svezi izračuna visine komunalnog doprinosa, te donošenja rješenja u upravnom postupku

Procijenjeno vrijeme za obradu: 30 dana

Način predavanja zahtjeva: po službenoj dužnosti prosljeđuje se od Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje ili Ministarstva koji su nadležni za izdavanje akta temeljem kojeg se može graditi

Potrebni dokumenti:

  • Glavni projekt ili idejni projekt ukoliko je za građenje objekta dovoljna lokacijska dozvola


Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

Adresa:
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Iva Daycer
Telefon: 051 209 372
Fax: 051 373-522
E-mail: iva.daycer@rijeka.hr
Broj sobe: 201