Obročno plaćanje duga spomeničke rente

Upravna pristojba: 20,00 kn (tar.br. 1. Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama)

Potrebna dokumentacija:

  • radi osiguranja naplate cjelokupnog iznosa potraživanja, obveznik - dužnik dostavlja/predlaže sredstvo osiguranja radi naplate duga komunalne naknade, spomeničke rente i naknade za uređenje voda (bjanko zadužnica koja mora sadržavati izjavu jamca - platca, hipoteka i dr., sukladno podstavku 9. stavka 2. članka 91.c Općeg poreznoga zakona).

 

Obrazac:
Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora - fizička osoba - građanin
Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora - fizička osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost
Prijedlog za sklapanje upravnog ugovora - pravna osoba

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti


Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osoba za kontakt:

Milka Samaržija Tomičić
Telefon: 051 209-411
E-mail: milka.samarzija-tomicic@rijeka.hr