Zahtjev za obročno plaćanje duga komunalnog doprinosa

Napomena:
Ovaj zahtjev je moguće poslati elektroničkim putem u kojem slučaju se prilozi zahtjevu dostavljaju po pozivu Naslova radi usklađenja predmetnog duga odnosno preuzimanja Upravnog ugovora o obročnom plaćanju. Sukladno članku 91.b stavak 1. Općeg poreznog zakona Upravni ugovor o obročnom plaćanju mogu sklopiti samo obveznici komunalnog doprinosa čija je obveza na dan sklapanja Upravnog ugovora dospjela na plaćanje.

Upravna pristojba: 20,00 kuna

Potrebni dokumenti:
  • radi osiguranja naplate cjelokupnog iznosa potraživanja, obveznik – dužnik dostavlja/predlaže odgovarajuće sredstvo osiguranja radi naplate duga komunalnog doprinosa (bjanko zadužnica s izjavom jamca platca, hipoteka i dr., sukladno članku 91.c Općeg poreznoga zakona).

Obrazac 
Zahtjev za obročno plaćanje duga komunalnog doprinosa

Odgovorne službe: 
Grad Rijeka-Gradska uprava
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje

Adresa: 
Titov trg 3
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr 

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osoba za kontakt:

Iva  Čendak
Telefon: 051 209 372
Fax: 051 373-522
E-mail:  iva.cendak@rijeka.hr
Broj sobe: 201