Održavanje čistoće i gospodarenje komunalnim otpadom

  • Čišćenje i pranje javno-prometnih površina

  • Odvojeno prikupljanje otpada

  • Odvoz i deponiranje otpada

  • Održavanje zelenih površina


BESPLATNI INFO TELEFON: 0800 999 900

Više informacija možete pronaći na stranicama KD Čistoća d.o.o..
  • Prikaz lokacija reciklažnih dvorišta, kontejnera, eko-otoka, glomaznog otpada i slično možete provjeriti ovdje . 

Odgovorne službe

Komunalno društvo Čistoća d.o.o.

Adresa

Dolac 14/4

Info telefon: 0800 999 900

Fax: 353 410

E-mail: info@cistoca-ri.hr

Možda vas zanima i...