Održavanje čistoće i gospodarenje komunalnim otpadom

  • Čišćenje i pranje javno-prometnih površina
  • Odvojeno prikupljanje otpada
  • Odvoz i deponiranje otpada
  • Održavanje zelenih površina

BESPLATNI INFO TELEFON: 0800 999 900

Više informacija možete pronaći na stranicama KD Čistoća d.o.o.

  • Prikaz lokacija reciklažnih dvorišta, kontejnera, eko-otoka, glomaznog otpada i slično možete provjeriti ovdje . 

Odgovorna služba
Komunalno društvo Čistoća d.o.o.

Kontakt

Možda vas zanima i...