Prijava nepropisno parkiranih vozila

Sve primjedbe i prijave Direkciji za prometno redarstvo građani mogu javiti na besplatni broj telefona 0800 5101 radnim danom u vremenu od 06,30 do 20,00 sati (osim nedjelje) i subotom od 07,00 do 14,00 sati.

Uredovno vrijeme za primanje stranaka vezano uz prometne prekršaje je ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama Direkcije za prometno redarstvo na adresi Dolac 8.

Prometni redari


Odgovorne službe


Adresa

  • Dolac 8
  • 51000 Rijeka