Prijava oštećenja nerazvrstane ceste

Prijave vezane za inspekcijski nadzor nad nerazvrstanim cestama, koji vrši komunalno redarstvo, provodeći Odluku o izmjenama Odluke o nerazvrstanim cestama na području grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke 15/21) vezano za:

  • kontrolu prekopa

  • kontrolu oštećenja kolnika, nogostupa, prometne signalizacije i sl.

  • kontrolu bespravnih reklama, putokaza i sl.

  • kontrolu i nadzor nad izvođenjem radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta

  • zaštitu nerazvrstanih cesta i poduzimanje i provođenje mjera za njihovu zaštitu.


Prijavu oštećenja nerazvrstane ceste možete podnijeti:
 

Prijava oštećenja nerazvrstane ceste

 

Odgovorne službe 
Upravni odjel za komunalni sustav i promet
Komunalno redarstvo

Adresa
Dolac 8
51000 Rijeka

Osobe za kontakt
Zoran Maraž
Darko Pejnović