Vodovod i kanalizacija

Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. obavlja sljedeće djelatnosti:
  • javna vodoopskrba: zahvaćanje podzemnih i površinskih voda namijenjenih ljudskoj potrošnji i njihovo kondicioniranje te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugoga isporučitelja vodne usluge, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne vodoopskrbe te upravljanje tim građevinama ili na drugi način (cisternama, vodonosnicima i sl.),
  • ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće za vlastite potrebe,
  • izvođenje priključaka,
  • umjeravanje vodomjera,
  • javna odvodnja: skupljanje otpadnih voda, njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanje i izravno ili neizravno ispuštanje u površinske vode, obrada mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz septičkih i sabirnih jama,
  • uzorkovanje i ispitivanje kakvoće vlastitih otpadnih voda,
  • proizvodnja energije za vlastite potrebe.

Popis zahtjeva i obrazaca:


Usluge

Intervencije - vodovod

Prijava potrebe intervencije na vodovodnoj mreži (zaključno s oknom vodovodnog priključka u kojem se nalazi vodomjer)
Dežurna služba
Telefon: 051 211 906
Radno vrijeme: 00:24 h
Intervencija - sustav javne odvodnje

Prijava potrebe intervencije na kanalizacijskoj mreži (zaključno s kontrolnim oknom kanalizacijskog priključka)
Dežurna služba
Telefon: 051 211 906
Radno vrijeme: 00:24 h


Intervencija - interna vodovodna mreža

Odgovorna osoba: vlasnik objekta
U slučaju obiteljske građevine vlasnik se obraća obrtničkoj radnji.
U slučaju višestambenih objekata potrebno se je obratiti Povjereniku zgrade koji obavještava Upravitelja zgrade (RUMAT, RI 19, RIJEKASTAN, JADRANSTAN i dr.).


Intervencija na sustavu mreže interne odvodnje

Odgovorna osoba: vlasnik objekta
U slučaju obiteljske građevine vlasnik se obraća specijaliziranim tvrtkama ili obrtničkim radnjama.
U slučaju višestambenih objekata potrebno se je obratiti Povjereniku zgrade koji obavještava Upravitelja zgrade (RUMAT, RI 19, RIJEKASTAN, JADRANSTAN i dr.).


Intrenet: www.kdvik-rijeka.hr
Adresa: Dolac 14, 51000 Rijeka
e-mail: kdvik-rijeka@kdvik-rijeka.hr