Doznaka sredstava

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 83/22).

U Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke spadaju i programi za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara od interesa za Grad Rijeku koji se financiraju sredstvima spomeničke rente.

Temeljem ugovora o sufinanciranju programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, korisnik se obvezuje Gradu Rijeci dostaviti zamolbu za doznakom sredstava.

Obrazac
 
Odgovorne službe          

Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16 h

Osobe za kontakt