Ostali programi

Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09).
Postupak donošenja Programa javnih potreba u kulturi propisan je Pravilnikom o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 15/11, 21/11 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/16).

Utvrđivanje kulturnih programa od interesa za Grad Rijeku i njihovo uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke provodi se putem javnog poziva (u daljnjem tekstu: Poziv) koji raspisuje Odjel gradske uprave za kulturu do kraja rujna tekuće kalendarske godine. Poziv je otvoren za podnošenje prijava najmanje 30 dana od dana njegove objave.
Stručno vrednovanje podnesenih prijedloga programa provode Kulturna Vijeća Grada Rijeke koje imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke.
Stručnu ocjenu s prijedlogom sufinanciranja programa Kulturna vijeća dostavljaju Odjelu koji na temelju stručne ocjene izrađuje Prijedlog programa s planom raspodjele sredstava po pojedinim programima odnosno korisnicima.

Konačni prijedlog programa i plana raspodjele sredstava utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i prosljeđuje ga Gradskom vijeću Grada Rijeke na usvajanje.

Program se objavljuje u „Službenim novinama Grada Rijeke“ i na web stranici Grada Rijeke.

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture.
 

 

Za ispunjavanje obrasca registrirajte se ili prijavite u Informacijski servis Grada Rijeke


Poveznica: Informacijski servis Grada Rijeke  

Upute za korištenje Informacijskog servisa Grada Rijeke možete pronaći OVDJE.

  • Novi korisnik koji nema korisnički račun u Informacijskom servisu Grada Rijeke  mora izvršiti registraciju u sustav. 

  • Registracija se izvršava na način da korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav.

  • Nakon popunavanja svih podataka na upisanu email adresu korisnik će dobiti aktivacijski link kojeg je potrebno potvrditi kako bi se dovršila registracija i aktivirao korisnički profil.
  • Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći kategoriju ''Kultura'', odabrati obrazac prijave „Ostali programi“. 

  • ​Nakon ispunjavanja e-Obrasca dodaju se prilozi sa ostalom potrebnom dokumentacijom. Broj priloga ne može biti veći od 10.

  • Postojeći korisnik u sustav ulazi upisom svojeg korisničkog imena i lozinke, te odabirom akcije 'Prijava'.Odgovorne službe          


Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak od 8-16h


Osobe za kontakt

Tehnička podrška pri ispunjavanju e-prijavnica