Poticanje književnog stvaralaštva - Završni izvještaj

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Rijeke  KLASA: 610-01/14-10/4, URBROJ: 2170/01-06-00-14-1, Odjel gradske uprave za kulturu objavljuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA.
 
U skladu s usvojenom Strategijom kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020. Grad Rijeka je odlučio u 2014. godini krenuti s pilot projektom poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, prateći pozitivan trend Ministarstva kulture RH na državnoj razini, a s ciljem razvoja riječke književne scene. 


Obrazac

 

Odgovorne službe          


Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak od 8-16h


Osobe za kontakt