Poticanje književnog stvaralaštva

Temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90, 27/93 i 38/09) Odjel gradske uprave za kulturu jednom godišnje objavljuje Poziv na predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.  Pravo podnošenja prijave na Poziv imaju pravne ili fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iz područja kulture: ustanove kojima je osnivač Grad Rijeka i ostale ustanove u kulturi, udruge, umjetničke organizacije i ostale pravne i fizičke osobe.

Sve prispjele programe ocjenjuju i obrađuju Kulturna vijeća Grada Rijeke za svaku pojedino odabranu djelatnost Odjela gradske uprave za kulturu. Prihvaćeni programi sufinanciraju se prema mogućnostima Proračuna Grada Rijeke. Program javnih potreba u kulturi donosi Gradsko vijeće Grada Rijeke na prijedlog Gradonačelnika.
 


Za ispunjavanje obrasca registrirajte se ili prijavite u Informacijski servis Grada Rijeke


Poveznica: Informacijski servis Grada Rijeke  

Upute za korištenje Informacijskog servisa Grada Rijeke možete pronaći OVDJE.

  • Novi korisnik koji nema korisnički račun u Informacijskom servisu Grada Rijeke  mora izvršiti registraciju u sustav. 

  • Registracija se izvršava na način da korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav.

  • Nakon popunavanja svih podataka na upisanu email adresu korisnik će dobiti aktivacijski link kojeg je potrebno potvrditi kako bi se dovršila registracija i aktivirao korisnički profil.

  • Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći kategoriju ''Kultura'', odabrati obrazac prijave „ Poticanje književnog stvaralaštva“. 

  • ​Nakon ispunjavanja e-Obrasca dodaju se prilozi sa ostalom potrebnom dokumentacijom. Broj priloga ne može biti veći od 10.

  • Postojeći korisnik u sustav ulazi upisom svojeg korisničkog imena i lozinke, te odabirom akcije 'Prijava'.Odgovorne službe          


Radno vrijeme

  • ponedjeljak - petak od 8-16h


Osobe za kontakt

Tehnička podrška pri ispunjavanju e-prijavnica