Sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Javni poziv namijenjen je vlasnicima i suvlasnicima građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke temeljem kojeg će se sredstvima spomeničke rente sufinancirati obnova i sanacija pročelja i krovova. Sredstva spomeničke rente mogu se koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara. Radi  korištenja tih sredstava, Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je Pravilnik o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 6/10 i ''Službene novine Grada Rijeke'' broj 3/14 i 8/22).


Za ispunjavanje obrasca registrirajte se ili prijavite u Informacijski servis Grada Rijeke


Poveznica: Informacijski servis Grada Rijeke

Upute za korištenje Informacijskog servisa Grada Rijeke možete pronaći OVDJE.

Novi korisnik koji nema korisnički račun u Informacijskom servisu Grada Rijeke mora izvršiti registraciju u sustav. 

  • ​Registracija se izvršava na način da korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav.
  • Nakon popunavanja svih podataka na upisanu email adresu korisnik će dobiti aktivacijski link kojeg je potrebno potvrditi kako bi se dovršila registracija i aktivirao korisnički profil.

  • Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći kategoriju ''Kultura", odabrati obrazac prijave „Prijavnica za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina". 

Postojeći korisnik u sustav ulazi upisom svojeg korisničkog imena i lozinke, te odabirom akcije 'Prijava'.


 

Obvezni prilozi za popunjavanje elektroničke prijave:Odgovorne službe
Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16 h


Osoba za kontakt