Sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke

Temeljem Pravilnika o korištenju sredstava spomeničke rente za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova na području zaštićene Urbanističke cjeline grada Rijeke Odjel gradske uprave za kulturu Grada Rijeke svake dvije godine objavljuje Javni poziv vlasnicima/suvlasnicima građevina pojedinačno registriranih kao kulturno dobro i onih koje se nalaze unutar zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke određene Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine od 23. ožujka 2006. godine (KLASA: UP-I°-612-08/06-06/0162, URBROJ: 532-04-01-1/4-06-2), da se sa svojim Programom sanacije i obnove građevine prijave na Javni poziv i ostvare pravo na sufinanciranje troškova provedbe programa.


Za ispunjavanje obrasca registrirajte se ili prijavite u Informacijski servis Grada Rijeke


Poveznica: Informacijski servis Grada Rijeke

Upute za korištenje Informacijskog servisa Grada Rijeke možete pronaći OVDJE.

Novi korisnik koji nema korisnički račun u Informacijskom servisu Grada Rijeke mora izvršiti registraciju u sustav. 

  • ​Registracija se izvršava na način da korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav.
  • Nakon popunavanja svih podataka na upisanu email adresu korisnik će dobiti aktivacijski link kojeg je potrebno potvrditi kako bi se dovršila registracija i aktivirao korisnički profil.

  • Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći kategoriju ''Kultura", odabrati obrazac prijave „Prijavnica za sufinanciranje programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina". 

Postojeći korisnik u sustav ulazi upisom svojeg korisničkog imena i lozinke, te odabirom akcije 'Prijava'.Prilozi


Odgovorne službe
Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16 h


Osoba za kontakt