Mjesna samouprava

Zahtjev za privremeno korištenje prostora Grada Rijeke

Prostor se daje na korištenje pravnim i fizičkim osobama na temelju podnesenog zahtjeva