Riječki program lokalnog partnerstva

Obrasci za prijavu prijedloga projekata za RPLP i obrazac izvještaja o realizaciji projekta RPLP
 
Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem građana, udruga i mjesnih odbora u suradnji s Gradom Rijekom brže i ekonomičnije riješi dio potreba stanovnika u uređenju manjih javnih površina (dječja igrališta, drvoredi, neuređene zelene površine, manji divlji deponiji).
  • Financijsku potporu mogu dobiti projekti koji dovode do pozitivnih i vidljivih promjena na području lokalne zajednice, projekti koji uključuju doprinos zajednice (volonterski rad, sponzorstvo, donacije) projekti koji neposredno doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja, projekti koji imaju realan pristup rješavanju problema, projekti koji su održivi i koji se mogu realizirati u roku od 9 mjeseci
  • Natječaj za RPLP provodi se jednom godišnje u tekućoj godini za realizaciju projekta u narednoj godini. Natječaj je vremenski ograničen, objavljuje se najčešće u studenom tekuće godine.
 
Obrasci prijave za popunjavanje i slanje poštom ili mailom:
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka  suglasni ste da osobne podatke sadržane u ovom obrascu Grad Rijeka koristi u svrhu i na način opisan u Pravilima o korištenju osobnih podataka na portalu eUsluga.
Sadržaje koje ste do sada poslali putem online obrazaca putem portala eUsluga nećemo obrisati, ali ćemo ukloniti Vaše osobne podatke i pridružiti im oznaku anonimnosti  - „Gost“.
Za više informacija o korištenju Vaših podataka i za upite vezane uz način korištenja i obradu vaših podataka na portalu eUsluga možete nam se obratiti na email adresu: eupravari@rijeka.hr

Dostupan je i jednostavni online obrazac za direktno popunjavanje i slanje:
Za popunjavanje obrazaca potrebno je koristiti:
Način predavanja prijava:
  • putem maila: mjesna-smu@rijeka.hr ili dragica.fadljevic@rijeka.hr
  • poštom na adresu: Grad Rijeka, Odjel za gradsku samoupravu i upravu, Trpimirova 2, 51000 Rijeka; „Ne otvarati: Za natječaj – Program lokalnog partnerstva“
  • online putem za online obrasce
     
    Po završetku odnosno realizaciji projekata, za izvještavanje se koristi sljedeći obrazac:
 
Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Direkcija za mjesnu samoupravu

Adresa:
Trpimirova  2/IV
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Dragica  Fadljević 
Telefon: 051 209-296
Fax: 051 209-480
E-mail:  dragica.fadljevic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 25. 5. 2018.