Zahtjev za privremeno korištenje prostora Grada Rijeke

Prostor se daje na korištenje pravnim i fizičkim osobama na temelju podnesenog zahtjeva

Prostor se daje na korištenje pravnim i fizičkim osobama na temelju podnesenog zahtjeva koji se podnosi mjesnom odboru čiji se prostor želi koristiti ili Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.
Podnositelj je obvezan prije podnošenja zahtjeva kontaktirati referenta za mjesnu samoupravu – tajnika mjesnog odbora o uvjetima korištenja prostora. Prostor mjesne samouprave daje se na korištenje u skladu sa Odlukom o uvjetima i načinu korištenja prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke   br 8/14.). Detaljnije informacije o samom izgledu prostora (tlocrt, fotografija i raspored korištenja) može se vidjeti na web stranici pojedinog mjesnog odbora. Popis svih mjesnih odbora odnosno linkovi na web stranice istih možete pogledati ovdje

Kontakt: referenti za mjesnu samoupravu - tajnici mjesnih odbora (pripadnost mjesnom odboru)
Telefonski imenik Mjesnih Odbora

Način predavanja zahtjeva:
  • osobno, poštom ili e-mailom uz obavezu dostave originala
  • ili putem Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Zahtjev za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave)

Obrazac:
Zahtjev za privremeno korištenje prostora Grada Rijeke

Internet:
Odluku o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave možete pogledati na ovoj poveznici:
Odluka

Potrebni dokumenti:
Zahtjev za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave

Odgovorne službe:
Grad Rijeka-Gradska uprava                  
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Direkcija za mjesnu samoupravu

Adresa:
Trpimirova  2/IV
51000 Rijeka
Internet: http://www.rijeka.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt:

Vesna Širola 
Telefon: 051 209-297
Fax: 051 209-480
E-mail:  vesna.sirola@rijeka.hr

Dragica  Fadljević 
Telefon: 051 209-296
Fax: 051 209-480
E-mail:  dragica.fadljevic@rijeka.hr


Zadnja izmjena: 06.06.2019.