Zahtjev za privremeno korištenje prostora Grada Rijeke

Prostor se daje na korištenje pravnim i fizičkim osobama na temelju podnesenog zahtjeva

Prostor se daje na korištenje pravnim i fizičkim osobama na temelju podnesenog zahtjeva koji se podnosi mjesnom odboru čiji se prostor želi koristiti ili Odjelu za gradsku samoupravu i upravu.

Podnositelj je obvezan prije podnošenja zahtjeva kontaktirati referenta za mjesnu samoupravu – tajnika mjesnog odbora o uvjetima korištenja prostora. Prostor mjesne samouprave daje se na korištenje u skladu sa

Odlukom o uvjetima i načinu korištenja prostora u objektima mjesne samouprave u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke   br 8/14.). Detaljnije informacije o samom izgledu prostora (tlocrt, fotografija i raspored korištenja) može se vidjeti na web stranici pojedinog mjesnog odbora. Popis svih mjesnih odbora odnosno linkovi na web stranice istih možete pogledati ovdje

Kontakt
Referenti za mjesnu samoupravu - tajnici mjesnih odbora 
Način predavanja zahtjeva
  • osobno, poštom ili e-mailom uz obavezu dostave originala
  • ili putem Informacijskog servisa Grada Rijeke za sve registrirane građane (Prijava → Obrasci → Zahtjev za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave)

Obrazac
Zahtjev za privremeno korištenje prostora Grada Rijeke

Odluku o načinu korištenja prostora za potrebe mjesne samouprave možete pogledati na ovoj poveznici:Odluka

Potrebni dokumenti
  • Zahtjev za privremeno korištenje prostora mjesne samouprave

Odgovorne službe
Adresa
  • Trpimirova  2/IV
  • 51000 Rijeka

Radno vrijeme
  • ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt