Dodjela stipendija darovitim učenicima i studentima

Pristupnici natječaju za dodjelu stipendija boduju se prema uspjehu u obrazovanju, priznatim postignućima, mišljenju profesora-mentora i rezultatima psihologijskog testiranja. 

Natječaj se raspisuje jednom godišnje (u listopadu)

Procijenjeno vrijeme za obradu

 • 60 dana


Način predavanja zahtjeva:

 • osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak -  petak od 8,30 do 15,30 ili poštom.


Više informacija možete pronaći na poveznici: Stipendije Grada Rijeke


Potrebni dokumenti

Prijavu na natječaj pristupnik obavezno ispunjava u elektroničkom obliku na predviđenom obrascu (on-line pristupnica) koji se nalazi OVDJE .

Pristupnik je dužan elektronički obrazac nakon ispunjavanja ispisati, vlastoručno potpisati, a zatim uz njega priložiti i sljedeću dokumentaciju:

 • Životopis (napisan na računalu)

 • Domovnica (preslika)

 • Uvjerenje o prebivalištu - ne starije od mjesec dana objave Natječaja

 • Uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu

 • Preslika svjedodžbi/prijepise ocjena koji uključuju i ostvarene ECTS bodove za posljednje dvije godine obrazovanja (odvojene po godinama)

 • Dva mišljenja profesora - mentora na propisanim obrascima

 • Izjava da ne prima drugu stipendiju, odnosno da se odriče druge stipendije u slučaju da dobije stipendiju Grada Rijeke

 • Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Ukoliko prisupnik ima, prilaže:
 • Preslike diploma, odnosno priznanja sa natjecanja županijskog, državnog ili međudržavnog značenja (učenik srednje škole postignuća na natjecanjima tijekom 7. i 8. razreda osnovne škole te srednjoškolskog obrazovanja; student postignuća na natjecanjima tijekom srednjoškolskog i visokog obrazovanja)

 • Potvrde o objavljenim radovima ili potvrde visokog učilišta o nagradama dobivenim tijekom obrazovanja


Odgovorne službe


Adresa

 • Trpimirova 2/polukat

 • 51000 Rijeka


Radno vrijeme za stranke

 • ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 sati


Osobe za kontakt