Dodjela stipendija učenicima srednjih škola i studentima prema socijalnim kriterijima

Grad Rijeka nastoji omogućiti učenicima i studentima koji dolaze iz obitelji slabijeg socijalnog statusa da završe svoje formalno obrazovanje, srednju školu ili studij te na taj način ostvare osnovne preduvjete za uspješan ulazak na tržište rada.


Više informacija možete pronaći naStipendije Grada Rijeke

​Natječaj se raspisuje jednom godišnje (u listopadu)

Procijenjeno vrijeme za obradu: 60 dana


Način predavanja zahtjeva

 • osobno u Pisarnici Grada Rijeke, Trpimirova 2, ponedjeljak -  petak od 8,30 do 15,30 

 • poštom


Potrebni dokumenti

 • Prijavni obrazac - pristupnica

 • Životopis (napisan na računalu)

 • Domovnica ili osobna iskaznica (preslika)

 • Uvjerenje o prebivalištu - ne starije od mjesec dana od dana objave Natječaja

 • Dokaz socijalnog statusa
  (preslika rješenja Centra za socijalnu skrb kojim se određuje da je kućanstvo pristupnika/ice korisnik zajamčene minimalne naknade, preslika rješenja Odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke da je nositelj kućanstva ili član kućanstva korisnik prava iz socijalnog programa po osnovu uvjeta prihoda, ili preslika rješenja Centra za socijalnu skrb kojim se određuje da je pristupniku/ici priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja)

 • Uvjerenje o upisu u tekuću školsku/akademsku godinu

 • Ovjerene preslike svjedodžbi/prijepise ocjena koji uključuju i ostvarene ECTS bodove za posljednju godinu obrazovanja

 • Izjava da ne prima drugu stipendiju odnosno da se odriče druge stipendije u slučaju da dobije stipendiju Grada Rijeke

 • Izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

 •  Izjavu o članovima zajedničkog kućanstva

 

Poveznice na zakonsku regulativu

 

Odgovorne službe                  


Adresa

 • Trpimirova 2/polukat

 • 51000 Rijeka


Osoba za kontakt