Prijava na javni poziv - Sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u šk. godini 2021./2022.


Grad Rijeka - Odjel gradske uprave za poduzetništvo, objavio je Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata učeničkih zadruga u školskoj godini 2021./2022.
 
Učeničke zadruge važan su oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama kojim se potiče razvoj poduzetničkih kompetencija učenika te razvijaju njihovi potencijali i radne navike, jača motivacija za radnim i proizvodnim procesima, samopouzdanje i svijest o vlastitim interesima i mogućnostima.
 
Kako bi se pomoglo radu učeničkih zadruga, mjerom je predviđeno sufinanciranje troškova nabave opreme i materijala do 3.000,00 kuna po učeničkoj zadruzi, te sufinanciranje troškova edukacija iz područja produkt dizajna do 1.500,00 kuna po učeničkoj zadruzi.

 
CILJEVI SUFINANCIRANJA
 
Ciljevi javnog poziva su:
 • promicanje poduzetničke kulture u osnovnim školama
 • razvoj motoričkih vještina i stjecanje poduzetničkih znanja učenika 
 • stjecanje osnovnih znanja iz područja produkt dizajna
 • razvoj kreativnosti učenika kroz osmišljavanje novog proizvoda 

KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su učeničke zadruge osnovane u osnovnim školama i osnovnoškolskim ustanovama Grada Rijeke.
 
OSIGURANA SREDSTVA U GRADSKOM PRORAČUNU
 

Planirana sredstva za realizaciju mjere u Proračunu Grada Rijeke za 2021. godinu, Odjela gradske uprave za poduzetništvo, iznose ukupno 18.000,00 kuna.
 
PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 

Nepovratna sredstva dodjeljuju se za troškove nabave opreme i materijala potrebnog za rad učeničke zadruge, a najviše 3.000,00 kuna. Troškovi već nabavljene opreme i materijala prihvatljiv su trošak prema javnom pozivu, ako su nastali od dana 06. rujna 2021. godine (početak školske godine). Nepovratna sredstava dodjeljuju se i za trošak predavača iz područja produkt dizajna, a najviše 1.500,00 kuna.

 
NAČIN I ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Za ispunjavanje obrasca registrirajte se ili prijavite u Informacijski servis Grada Rijeke


Poveznica: Informacijski servis Grada Rijeke  

Upute za korištenje Informacijskog servisa Grada Rijeke možete pronaći OVDJE.

 • Novi korisnik koji nema korisnički račun u Informacijskom servisu Grada Rijeke  mora izvršiti registraciju u sustav. 

 • Registracija se izvršava na način da korisnik upisuje svoje osobne podatke, te sam odabire svoje korisničko ime i lozinku za prijavu u sustav.

 • Nakon popunavanja svih podataka na upisanu email adresu korisnik će dobiti aktivacijski link kojeg je potrebno potvrditi kako bi se dovršila registracija i aktivirao korisnički profil.

 • Nakon registracije i prijave potrebno je u dijelu ''Obrasci'' pronaći kategoriju ''Poduzetništvo'', odabrati obrazac prijave „ Sufinanciranje projekata učeničkih zadruga - prijava na Javni poziv 2021.“

 • ​Nakon ispunjavanja e-Obrasca dodaju se prilozi sa ostalom potrebnom dokumentacijom. Broj priloga ne može biti veći od 10.

 • Postojeći korisnik u sustav ulazi upisom svojeg korisničkog imena i lozinke, te odabirom akcije 'Prijava'.

 • Prijave na Javni poziv zaprimaju se od 04. listopada 2021. u 08:00 sati do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 29. listopada 2021. godine u 16:00 sati.

 

Odgovorna služba
Adresa
 • Trg Sveta Barbare 2/1, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
 • ponedjeljak - petak od 8-16h

Osobe za kontakt