Zahtjev za produženje radnog vremena ugostiteljskog objekta

Podnošenje zahtjeva za odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena radi organiziranja prigodnih proslava.

Pristojba
  • Pristojba: 9,29 EUR (2,65 EUR podnesak tar.br. 1 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama i 6,64 EUR rješenje tar.br.2 Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama)
  • Pristojbena obveza nastaje u trenutku predaje zahtjeva.
  • Pristojba se plaća uplatom izravno na račun Grada Rijeke (podaci o uplati: IBAN  HR3324020061837300005, Model i PNBO: HR68  5703-OIB podnositelja zahtjeva, Opis: zahtjev za produženje radnog vremena). Iznimno se može platiti i u državnim biljezima.
  • Ako se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, uz zahtjev je potrebno dostaviti dokaz o uplati.

Procijenjeno vrijeme za obradu: 15 dana

Način predavanja zahtjeva
  • poštom, putem pisarnice gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30 h) ili
  • elektroničkom poštom na e-mail: e-pisarnica@rijeka.hr

Obrazac
Potrebni dokumenti
  • pismeni zahtjev za odobrenje kasnijeg završetka radnog vremena

Odgovorne službe
Adresa
Trg svete Barbare 2, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16 h


Osobe za kontakt