Izdavanje suglasnosti za uređenje poslovnog prostora u zakupu

Procijenjeno vrijeme za obradu: najduže 10 dana

Način predavanja zahtjeva: putem pisarnice gradske uprave, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h)

Potrebni dokumenti:
  • Troškovnik radova.
  • Tlocrt sadašnjeg i budućeg stanja poslovnog prostora.
  • Zahtjev podnositelja

Obrazac
Odgovorne službe
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osoba za kontakt