Odobrenje podzakupa

Procijenjeno vrijeme za obradu: najduže 30 dana

Način predavanja zahtjeva: putem pisarnice gradske uprave  Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30 do 15,30 sati)

Potrebni dokumenti:
 • Za pravne osobe:
  • zahtjev podnositelja
  • rješenje o registraciji tvrtke sa popisom članova društva ne starije od 15 dana
  • obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Zakonu o nacionalnoj klasifikaciji djelatnost
 
 • Za fizičke osobe:
  • zahtjev podnositelja
  • izvadak iz matične knjige rođenih kojim se dokazuje srodstvo sa zakupnikom
  • rješenje o zajedničkom obrtu
  • obrtnica podnositelja zahtjeva


Obrazac


Odgovorne službe
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osoba za kontakt