Promjena i/ili dopuna: aktivnosti - asortimana - vrste ugostiteljske djelatnosti - usluge koja se pruža u okviru ugovorene djelatnosti u poslovnom prostoru

Procijenjeno vrijeme za obradu: najduže 15 dana

Način predavanja zahtjeva: osobno u pisarnicu gradske uprave, šalter 1 u šalter sali, Titov trg 3 (ponedjeljak - petak od 8,30-15,30h) ili poštom

Obrazac
Odgovorne službe
Upravni odjel za gradsku imovinu - Odsjek za upravljanje objektima poslovne i javne namjene

Adresa
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Radno vrijeme
ponedjeljak - petak od 8-16h

Osoba za kontakt